A+A-
O nas O projekcie Regulamin Kontakt
O nas O projekcie
Regulamin Kontakt
O nas

Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC powstało w 2001 roku na bazie Biblioteki-Fonoteki Związku Kompozytorów Polskich - Ośrodka Dokumentacji Polskiej Muzyki Współczesnej, która gromadziła książki, partytury i płyty oraz informacje dotyczące współczesnych kompozytorów polskich i ich dzieł przez ponad pięćdziesiąt lat. W roku 1998 Biblioteka została przedstawicielem Polski w International Association of Music Information Centres. Obecnie Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC kontynuuje wszelkie dotychczasowe formy aktywności Biblioteki ZKP, wzbogacając je o nowoczesne formy działania dostowane do nowych, ciągle zmieniających się potrzeb.

Dyrektorem Centrum jest dr Mieczysław Kominek, muzykolog i reżyser dźwięku, dziennikarz, krytyk i publicysta.

Biblioteka-Fonoteka Związku Kompozytorów Polskich

·        gromadzi i udostępnia książki, czasopisma oraz inne publikacje o polskiej muzyce współczesnej;

·        posiada największy w Polsce zbiór partytur utworów współczesnych kompozytorów polskich;

·        dysponuje bogatą kolekcją nagrań polskiej muzyki współczesnej, zarówno w postaci płyt opublikowanych przez profesjonalne firmy fonograficzne, jak i nagrań radiowych oraz własnych rejestracji koncertów organizowanych przez Związek Kompozytorów Polskich;

·        gromadzi i udostępnia dorobek polskich muzykologów i teoretyków muzyki;

·        udostępnia w swojej czytelni materiały archiwalne Związku Kompozytorów Polskich dotyczące twórczości i życia muzycznego w Polsce od II wojny Światowej;

·        prowadzi własną, największą w Polsce komputerową bazę danych o polskich kompozytorach współczesnych i ich utworach, której zasadnicza część jest udostępniona w Internecie;

·        jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych z Polski i z zagranicy.

29 czerwca 2020 Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotr Gliński, na podstawie opinii Krajowej Rady Bibliotecznej nadał naszej placówce status biblioteki naukowej.

Staramy się odpowiadać na każde pytanie i rozwiązywać wszelkie problemy, również te wykraczające poza zasadniczy obszar naszego działania, czyli polską muzykę współczesną. Chcemy też takie pytania prowokować poprzez jak najszersze popularyzowanie muzyki polskiej za pomocą nowoczesnych technologii.

Portal Polmic.pl jest pierwszym i jak dotąd jedynym w sieci serwisem internetowym, poświęconym polskiej muzyce poważnej, przede wszystkim XX–XXI wieku. Nadrzędnym jego celem jest informowanie o bieżącej aktywności środowiska muzycznego w Polsce oraz polskich muzyków za granicą, a także dostarczanie aktualnych, kompleksowych wiadomości o polskich artystach, instytucjach muzycznych i publikacjach o muzyce. Służy temu zarówno sam portal internetowy, jak i dołączona do niego osobna aplikacja bazy danych o utworach i kompozytorach oraz Newsletter, rozsyłany do zarejestrowanych użytkowników serwisu.