A+A-
O nas O projekcie Regulamin Kontakt
O nas O projekcie
Regulamin Kontakt
Regulamin

REGULAMIN ARCHIWUM CYFROWEGO POLMIC

(https://archiwumcyfrowe.polmic.pl)


1) Portal archiwumcyfrowe.polmic.pl prowadzony jest przez naukową Bibliotekę-Fonotekę Związku Kompozytorów Polskich – Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC i służy wszystkim zainteresowanym muzyką, muzykologią oraz życiem muzycznym w Polsce. 

2) Użytkownicy portalu mają prawo do korzystania z zasobów zgodnie z zasadami dozwolonego osobistego użytku opisanego w prawie autorskim i mają obowiązek respektowania tego prawa.

3) Przeglądanie zasobów portalu nie wymaga zakładania konta ani podawania danych osobowych przez użytkownika.

4) Podanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz opcjonalnie dodatkowych danych uwiarygadniających, jak stopień / tytuł naukowy, miejsce pracy / afiliacja czy inne możliwości kontaktu (np. numer telefonu) jest konieczne podczas zgłaszania zapotrzebowania na materiały niedostępne na stronie – np. całych utworów muzycznych lub piśmienniczych prezentowanych w postaci fragmentów, czy też zdjęć w większej rozdzielczości. 

5) Podanie danych odbywa się za pośrednictwem okna dialogowego otwieranego przyciskiem „Poproś o dostęp”; w ramach tej procedury należy również krótko uzasadnić prośbę o dostęp do materiałów.

6) Dane gromadzone na portalu archiwumcyfrowe.polmic.pl w ramach procedury „Poproś o dostęp” przetwarzane są przez Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC, którego organizatorem jest Związek Kompozytorów Polskich z siedzibą w Warszawie (00-272), Rynek Starego Miasta 27, tel. 22 8311634; e-mail: polmic@polmic.pl

Dane gromadzone są zgodnie godnie z Ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) oraz Rozporządzeniem Parlamentu UE 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. Dane są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji procedury „Poproś o dostęp” oraz koniecznej dokumentacji udostępniania materiałów. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich korekty bądź zmiany, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest konieczne dla realizacji procedury „Poproś o dostęp”.

7) W przypadku zamiaru wykorzystania udostępnionych materiałów do celów innych niż dozwolone w prawie autorskim w zakresie dozwolonego osobistego użytku każdy podmiot ma obowiązek działać zgodnie z przepisami prawa autorskiego i praw pokrewnych.

8) Nie jest dozwolone masowe pobieranie treści zawartych na portalu.

9) Organizator portalu ma prawo odmówić realizacji procedury „Poproś o dostęp” w sytuacji braku racjonalnego uzasadnienia prośby.

10) Organizator portalu informuje, iż dokłada wszelkich starań, by działać zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt. Zapraszamy również twórców, którzy chcieliby udostępnić na portalu swoje utwory, w celu omówienia zasad prezentacji. 


Warszawa, 5 lutego 2022